MEB Sınav Ücretleri

MEB sınav ücretleri ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin İlkokul, Ortaokul, Lise düzeyinde ki öğrencilerinin eğitim ve öğretim görmesinden sorumlu olan bakanlıktır. Okul Öncesi yani anasınıfı olarak da bilinen sınıflara karşı da sorumluluk sahibidir. Öğrencilere devletin verdiği ders ve çalışma kitaplarını temin etmekle sorumludur. Aynı zamanda köyden şehre tüm okullara öğretmen temin etmekte de sorumludur. Bu sorumluluğu da ona Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermektedir. Sınavların yürütülmesi ve derslerin işlenmesi öncelikle ataması yapılan öğretmenlerin daha sonra okul müdürlerinin en sonunda da MEB’in sorumluluk alanındadır.

Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel açıdan ve aynı zamanda insan haklarına dayalı toplumsal yapı içinde gerekli bilgi ve becerilerle donatacak eğitim ve öğretim programları tasarlamak, uygulamak ve güncellemek. Küresel rekabetçi ekonomik sistem; Bu bağlamda öğretmenler ve öğrenciler için eğitim ve öğretim sağlanmasını uygulamak ve izlemek.

Eğitim öğretim döneminin her safhasında kendini geliştirecek stratejiler oluşturulması ve bu oluşturulan stratejiye göre gelişim göstermesi için gerekli işlemlerin uygulanması. Bundan başarı elde edilmesi.

Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Ücretleri

  • LGS Oturum Ücreti: 30 TL
  • TYT+AYT+YDT Oturum Ücreti: 345 TL
  • YKS Oturum ücreti: 150 TL
  • YKS geç başvuru ücreti: 172.5 TL

Milli Eğitime bağlı çalışan hangi bir branş olduğu fark etmeksizin bazı öğretmenler sınavda gözetmen olmak için veya salon başkanı olmak için başvuruda bulunurlar. MEB sınav ücretleri de bu başvurularda etkili olmaktadır. Bu zorunlu bir görevlendirme değildir. İsteyen görev alır, istemeyen almaz. Öğretmenler sınavlarda gözetmen olarak başvuru yaptıklarında bunun karşılığı olarak sınavda görevli olma ücreti alırlar. Bu ücretler sınavdan sınava değişmektedir.

LGS de görevli olan bir salon başkanı 204 TL sınav görevlendirmesi ücreti alacaktır.

LGS’de görevli olan bir gözetmen 197 TL sınav görevlendirme ücreti alacaktır.

LGS’de görevli olan bir yedek gözetmen 147TL sınavda görevlendirilme ücreti alacaktır.

MEB in yaptığı bursluluk sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin ise görevlendirme ücretleri 2022 senesi için güncel olarak 337 TL – 564 TL arasındadır. Sınavda ki görev yerlerine göre ve alınan sorumluluğa göre de değişen bu ücret tarifesi öğretmenler için zorunlu olmayan gönüllülük esasına dayanan bir ücrettir.

Yorum yapın