Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir?

Fakirlik maaşı, Türkiye’de TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan muhtaç ve yoksul kişilere yönelik bir sosyal yardımdır. Bu maaş sayesinde vatandaşlar, gıda, giyim, barınma gibi asgari ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilmektedir.

Fakirlik Maaşı Nedir?

Fakirlik maaşı, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirli şartları karşılayan yoksul ve muhtaç kişilere düzenli bir şekilde ödenen aylık bir yardımdır. Bu maaş, başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Fakirlik maaşı, muhtaçlık aylığı veya yoksulluk maaşı olarak da adlandırılmaktadır.

Fakirlik Maaşına Kimler Başvurabilir?

Fakirlik maaşı, muhtaç yani herhangi bir sigortalı işi bulunmayan vatandaşlara verilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin kendi üzerlerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir. Ayrıca hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri, asgari ücretin 1/3’ü ve altında olmalıdır. Ancak bu kişilerin düzenli bir işleri ve gelirleri de olmamalıdır. Sigortalı bir işe sahip olan kişiler, fakirlik maaşına başvuramazlar.

Fakirlik maaşı başvurusu için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 1. Öksüz ya da yetim çocuk olmak.
 2. En az %40 engel oranına sahip olmak ve kendisine engelli maaşı bağlanmamış olmak.
 3. Herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması (SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı’na bağlı olmamak).
 4. Herhangi bir gelire sahip olmamak.
 5. Mahkeme kararı ile kanunda belirtilen maddelere göre bakım altına alınmamış olmak.
 6. Geliri ve işi olmayan, kendisine dul aylığı bağlanmayan dul kadın olmak.
 7. Gelir getiren herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mala sahip olmamak (gelir getiren taşınır veya taşınmaz malı olanların aylık gelirlerinin muhtaçlık sınırının altında olması).
 8. 65 yaş üstü, kimsesiz ve gelirsiz yaşlı olmak.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fakirlik maaşı başvurusu için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 1. TC kimlik kartı nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi.
 2. Gelir belgesi.
 3. İkametgah belgesi.
 4. Kira sözleşmesi.
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 6. Muhtaçlık aylığı başvuru formu.
 7. Engelli vatandaşlar için tam teşekküllü bir hastaneden alınması gereken sağlık kurulu raporu.
 8. Muhtarlık tarafından verilen fakirlik belgesi.
 9. Kişinin işsiz ve gelirsiz olduğuna dair SGK’dan alınması gereken belge.
 10. Muhtaç aylığı alan kişi yoklama belgesi.
 11. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetlerinden Yararlanmak İsteyenler için Aydınlatma Metni.
 12. Engelli Muhtaç Aylığı Hizmeti için Sağlık Verisinin İşlenmesine ve Kullanılmasına Dair Açık Rıza Beyanı.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular, ikamet ettiğiniz ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen, posta yoluyla veya e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Fakirlik Maaşı Ne Kadar?

Fakirlik maaşı miktarı, her yıl güncellenmektedir. 2024 yılı için muhtaç vatandaşlara TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak 4.763,63 TL ödenmektedir. Bu miktar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Fakirlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

Fakirlik maaşı, başvurusu kabul edilen hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenmektedir. Maaşlar, başvuru sahiplerinin hesaplarına belirli bir tarihte yatırılmaktadır. Bu tarih, başvuru sahibinin ilk maaşını aldığı tarihe bağlı olarak belirlenmektedir. Örneğin, ayın 10’unda ilk maaşını alan bir kişi, takip eden aylarda da her ayın 10’unda maaşını çekebilmektedir.

Fakirlik Maaşı Nereye Yatar?

Fakirlik maaşı, başvuru sahiplerinin PTT hesaplarına veya Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. Başvuru sahipleri, Ziraat Bankası veya PTT şubelerine giderek maaşlarını çekebilirler. Ayrıca, ATM’lerden de fakirlik maaşı çekilebilmektedir. Maaşlar, hak sahibi kişiler haricinde hiç kimse tarafından çekilemez.

Fakirlik Maaşı Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Fakirlik maaşı başvuru sonuçları, başvuru sahiplerinin belirttikleri iletişim bilgilerine gönderilmektedir. Vatandaşlar, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden de kolaylıkla öğrenebilmektedirler. Bunun için buradaki linke tıklamanız yeterlidir. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı ve diğer gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Kesilme Durumları

Muhtaçlık aylığı, bazı durumlarda süreli veya süresiz olarak kesilebilir. Kesilme durumları şunlardır:

 1. Aylık alan kişinin vefat etmesi.
 2. Kişinin muhtaçlığının ortadan kalkması.
 3. Kişinin mahkeme kararı veya kanun maddesi ile bakım altına alınması.
 4. Yetim kız çocuklarının sigortalı bir işe girmesi veya evlenmesi.
 5. Yetim erkek çocuklarının 18 yaşını doldurması.
 6. Üniversite eğitimi gören yetim erkek çocukların 25 yaşını doldurması.
 7. Aylığın üst üste 3 ay boyunca alınmaması, yani paranın çekilmemesi.
 8. Kişinin başvuru formunda yanlış beyanda bulunması.

Yukarıdaki durumlar gerçekleştiğinde muhtaçlık aylığı kesilmektedir. Sigortalı bir işe giren veya muhtaçlığı ortadan kalkan kişilerin bu durumu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri önemlidir. Aksi takdirde, muhtaçlık durumu ortadan kalktıktan sonra alınan tüm ödemeler, güncel faizlerle birlikte geri talep edilecektir. Ödemeyi reddeden kişiler ise hukuki süreçlere tabi tutulabilirler.

Fakirlik Maaşı ile Diğer Yardımlar

Fakirlik maaşı alan vatandaşlar, fakirlik belgesi sayesinde diğer sosyal yardımlara da başvurabilirler. Belediyelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer kurumların ayni ve nakdi yardımlarına başvurabilirler. Örneğin, belediyelerin gıda ve erzak yardımlarına, kömür ve odun yardımlarına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şartlı eğitim, şartlı sağlık, gebelik, doğum gibi yardımlarına; TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ise kuru gıda yardımı, burs yardımı, eğitim yardımı gibi yardımlarına başvurabilirler.

Sonuç olarak, fakirlik maaşı, ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım olarak verilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvurular, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen, posta yoluyla veya e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Maaşlar her ay düzenli olarak ödenmekte olup, başvuru sonuçları başvuru sahiplerine iletilmektedir. Fakirlik maaşı alan kişiler, diğer sosyal yardımlardan da faydalanabilmektedirler.

Yorum yapın